Zapytanie ofertowe

[PDF] Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Świdwin dnia 18.08.2014 r.

AX.ZMN.2.2014

Zapytanie ofertowe

pn. „Zakup tokarki i pionowego centrum obróbkowego”

W związku z realizacją  projektu:

Zastosowanie innowacyjnej technologii obróbki elementów stalowych i żeliwnych w procesie produkcji w Zakładzie Mechanizmów Napędowych w Świdwinie”

prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę  tokarki oraz pionowego centrum obróbkowego.

  1. Przedmiot zapytania
  • Tokarka o poniższej specyfikacji:

            a) Maksymalna średnica toczenia min 300 mm

            b) Maksymalna długość toczenia min 1100 mm

            c) Maksymalna średnica pręta min 95 mm

            d) Uchwyt hydrauliczny min 305 mm

            e) Zakres obrotów wrzeciona min 20-2500 obr/mm

            f) Obrotowe narzędzia

            g) Konik hydrauliczny programowalny

            h) Transporter wiórów taśmowy

            i) Sterowanie Fanuc

            j) Gwarancja min 12 miesięcy

            k) Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony w Polsce.

            l) Serwis reakcja max 48h

            m) Szkolenie min 3 dni

 

  •  Pionowe centrum obróbkowe  o poniższej specyfikacji:

            a) Posuw maksymalny:

                       oś x – min 1200 mm

                       oś y – min 600 mm

                       oś z – min 600 mm

            b) Posuw szybki:

                       oś x – min 30 m/min

                       oś y – min 30 m/min

                       oś z – min 30 m/min

            c) Stożek wrzeciona DIN 40

            d) Magazyn narzędzi min 24

            e) Chłodzenie przez wrzeciono

            f) Obroty wrzeciona min 8000 obr/min

            g) Przygotowanie pod 4 oś

            h) Sterowanie Fanuc

            i) Sonda detalu i narzędzi.

            j) Transporter wiórów taśmowy

            k) Gwarancja min 12 miesięcy

            l) Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony w Polsce.

            m) Serwis reakcja max 48h

            n) Szkolenie min 3 dni,

 

  1. Wykonawca, którego oferta zawiera braki lub nieścisłości zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni, a jeśli tego nie uczyni jego oferta nie będzie dalej rozpatrywana.
  2. W ofercie powinny być podane następujące informacje:

a)      Cena jednostkowa za poszczególne tokarki,  z podaniem typu, zakresu wyposażenia,

b)      Warunki gwarancji,

c)      Warunki serwisu,

d)      Roczne koszty eksploatacji przy założeniu, że maszyny będą pracować 17 godzin dziennie, przez 21 dni w miesiącu. Proszę przygotować zestawienie kosztów zużycia energii, kosztów obsługi serwisowej, itp.

  1. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną urządzeń potwierdzającą spełnienie parametrów określonych w zapytaniu. A jeżeli specyfikacja producenta nie zawiera takich informacji, to Dostawca w ofercie składa oświadczenie, że oferowane maszyny spełniają wymogi zapytania ofertowego.
  2. Cena oferty zawierać musi dostawę do siedziby Zakład Mechanizmów Napędowych s.c , ul. Katowicka 1 w Świdwinie, uruchomienie urządzeń i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi.
  3. Wykonawca dostarczy gwarancje producenta na przedmiot oferty wraz z przedmiotem oferty.
  4. Wszystkie urządzenie muszą posiadać certyfikat zgodności wystawiony przez producenta urządzeń. Certyfikaty należy dostarczyć w momencie dostawy urządzeń.
  5. Pisemne oferty wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń i projektem umowy należy złożyć w Sekretariacie  w  siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą na adres: Zakład Mechanizmów Napędowych s.c , ul. Katowicka 1, 78-300 Świdwin z dopiskiem „Zakup tokarki i frezarki, lub pocztą elektroniczną na adres: marek.zmn@gmail.com   do dnia  26 sierpnia 2014r.

 

Osoba do kontaktu: Marek Tański

tel. 534 333 530,

adres e-mail: marek.zmn@gmail.com