Projekt UE - Pomorze Zachodnie

Obrazy: projekt_unia.png

Beneficjent:         Zakład Mechanizmów Napędowych s.c. Gabriela Szydłowska, Roman Tański .


Nr umowy             UDA-RPZP.01.01.03-32-131/12-00

Tytuł projektu:      „Zastosowanie innowacyjnej technologii obróbki elementów stalowych i żeliwnych w procesie produkcji w Zakładzie Mechanizmów Napędowych w Świdwinie”

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dążąc do spełniania wymogów w zakresie promocji środków pochodzących z Unii Europejskiej informujemy, że Zakład Mechanizmów Napędowych s.c. Gabriela Szydłowska, Roman Tański, ul. Katowicka 1, 78-300 Świdwin, zakończył realizację projektu:      „Zastosowanie innowacyjnej technologii obróbki elementów stalowych i żeliwnych w procesie produkcji w Zakładzie Mechanizmów Napędowych w Świdwinie” 

Wniosek na dofinansowanie projektu złożyliśmy w kwietniu 2012 r. na konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1  w ramach Poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technogie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany w okresie od września 2014 do marca 2015 r.  obejmował zakup tokarki CNC oraz pionowego centrum obróbczego. 

W związku z zakupem tych maszyn i urządzeń wdrożyliśmy do produkcji wysokiej jakości części do kosiarek rotacyjnych.

W związku z realizacją projektu utworzone zostały utworzone 4 miejsca pracy.

Wniosek o dofinansowanie przygotowała i nadzorowała jego prawidłową realizację świdwińska firma Axel Consulting Robert Matysiak.

Obrazy: pion_cnc.png

Pionowe centrum obróbcze

Obrazy: tokarka_cnc.png

Tokarka CNC